VATTENPALATSET

“VATTENLEK”
VATTENPALATSET, LERUM 2004
muralmålning (silikatfärg på putsad fasad)
38 x 8 m

helaunderconstr

Vattenpalatset är en Badanläggning och äventyrsbad. Beställaren efterfrågade ett föreställande motiv som hade med vatten att göra för att tydliggöra Vattenpalatsets funktion. Grundidén är att konstverket skall vara enkelt och lättläst, men även dynamiskt. Lekfullhet, rörelse och rytm i figurerna hänvisar till lek och aktivitet i vatten.