kalmar_model

modell i skala 1:10 av BLOMSTERÄNGEN (pågående uppdrag för Kalmar kommun)