Publikationer

 

VARSAMT & NYFIKET
– vägen till hållbar utveckling i förskolan
_____________________________________________
Lärarförlaget 2021, red Erika Wallin

I den här antologin delar yrkesverksamma förskollärare, forskare och experter med sig av sina erfarenheter och kunskaper om vad hållbar utveckling kan innebära och hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning.

landart_cover

Tillsammans med Carina Eriksson har jag skrivit kapitlet *Estetik och Land Art i ett hållbart samhälle”.landart_spread

LAND ART
_______________
digital publikation
Alexandra Hedberg, 2016

Digitalt handledningsmaterial för arbete med Land Art inom förskolan, riktat gentemot konstnärer. Publikationen var en del av det större konstpedagogiska projektet “Landa Land Art” med syftet att etablera Land Art som konstform i förskolan. Projektet genomfördes med stöd från Kultur i Väst och Västra Götalands regionen.

landalandart

landalandart_2

läs mer här om projektet